INFORMATORY SZKOLNE
O FIRMIE
INFORMATORY
PISMA REKLAMOWE
DLA FIRM
DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDOWYCH
USŁUGI REKLAMOWE
KONTAKT
Informator Szkoły, Kursy, Szkolenia
Łódź i województwo łódzkie

Informator Szkoły, Kursy, Szkolenia
Warszawa i województwo mazowieckie
  Zakres tematyczny:
 • szkoły publiczne i niepubliczne, wszystkich szczebli na terenie województwa
 • uczelnie publiczne i niepubliczne
 • szkoły i kursy językowe
 • szkoły i kursy zawodowe, doskonalące, komputerowe ...
 • zaopatrzenie placówek oświatowych, rekreacyjno - sportowych ...
 • podręczniki i wydawnictwa dla szkół
 • rekreacja, zielone szkoły, turystyka ...

  Jest źródłem:
 • informacji o lokalizacji
  i zakresie usług edukacyjnych dla uczniów
  i rodziców oraz nauczycieli,
 • informacji dla pracowników oświaty na temat źródeł zaopatrzenia w podręczniki, materiały pomocnicze, sprzęt komputerowy itp.,
 • informacji pozwalających nauczycielom na zaprogramowanie wycieczek szkolnych, zajęć rekreacyjnych i wspomagających
  w następnym roku szkolnym.

  DYSTRYBUCJA:
 • targi edukacyjne
 • placówki edukacyjne
 • Kuratorium Oświaty
 • Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
 • inne placówki edukacyjno-oświatowe
 • biblioteki publiczne (wybrane)
 • Urzędy Pracy, bursy.
Informator dla województwa łódzkiego ukazuje się dwukrotnie w ciagu roku - na przełomie stycznia
i lutego oraz we wrześniu.
Informator dla województwa mazowieckiego jest wydawany raz w roku - w marcu


Informator Uczelnie i Szkoły Policealne
w Polsce


Wydawnictwo zawiera bezpłatne, podstawowe

informacje dotyczące szkół wyższych

(dziennych, zaocznych, wieczorowych,

eksternistycznych, magisterskich, inżynierskich,

licencjackich, podyplomowych)

oraz szkół policealnych (dziennych, zaocznych,

wieczorowych) tj. nazwa, adres, telefon,

kierunki na uczelni - wszystkie placówki w kraju

z podziałem na województwa.


  DYSTRYBUCJA:
 • szkoły średnie:
  - licea ogólnokształcące
  - licea profilowane
  - technika
  - szkoły zawodowe
  ..........................w całej Polsce.


Informator ogólnopolski ukazuje się raz w roku

w miesiącu kwietniu


FORMAT: książkowy - 14 cm x 20 cm, papier kredowy - wysokiej klasy, oprócz podstawowych danych (nazwa placówki, adres, telefon) istnieje możliwość zamieszczania reklam kolorowych i czarno-białych

Cennik reklam ramkowych
Informator Szkoły, Kursy, Szkolenie dla województwa mazowieckiego

strony czarno-białe
cała strona
- 1350 zł + 297 zł VAT = 1647 zł
1/2 strony
-900 zł + 198 zł VAT = 1098 zł

strony kolorowe
okładka przednia
- 5100 zł +1122 zł VAT = 6222 zł
okładka tylna
- 3900 zł + 858 zł VAT = 4758 zł
cała strona
- 2550 zł + 561 zł VAT = 3111 zł
1/2 strony
- 1350 zł +297 zł VAT = 1647 zł


Informator Szkoły, Kursy, Szkolenie dla województwa łódzkiego
strony czarno-białe
cała strona
- 1200 zł + 264 zł VAT = 1464 zł
1/2 strony
- 750 zł + 165 zł VAT = 915 zł

strony kolorowe
okładka przednia
- 4500 zł + 990 zł VAT = 5490 zł
okładka tylna
- 3750 zł + 825 zł VAT = 4575 zł
cała strona
- 2700 zł + 594 zł VAT = 3294 zł
1/2 strony
- 1500 zł + 330 zł VAT = 1830 zł


Informator Uczelnie i Szkoły Policealne

strony czarno-białe
cała strona
-1350 zł + 297 zł VAT = 1647 zł
1/2 strony
- 900 zł + 198 zł VAT = 1098 zł

strony kolorowe
okładka przednia
- 7200 zł + 1584 zł VAT = 8784 zł
okładka tylna
- 5400 zł +1188 zł VAT = 6588 zł
cała strona
- 3600 zł + 792 zł VAT = 4392 zł
1/2 strony
- 2100 zł + 462 zł VAT = 2562 zł

Projekt reklamy bezpłatnie

Płatność po ukazaniu się reklamy