INFORMATOR MEDYCZNY
O FIRMIE
INFORMATORY
PISMA REKLAMOWE
DLA FIRM
DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDOWYCH
USŁUGI REKLAMOWE
KONTAKT
Informator Medyczny

  ZAKRES TEMATYCZNY:
 • placówki i lekarze współpracujący z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
 • uspołecznione i nieuspołecznione placówki służby zdrowia,
 • placówki zaopatrujące w leki, materiały stomatologiczne i sprzęt medyczny.
 • placówki oferujące zdrową żywność, zioła itp.
 • placówki usług okołomedycznych
 • sanatoria, rehabilitacja


  DYSTRYBUCJA:
 • placówki uspołecznionej i nieuspołecznionej służby zdrowia,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Łodzi,
 • Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Informator ukazuje się raz w roku w miesiącu czerwcu.

Cennik reklam ramkowych
strony czarno-białe
cała strona - 950 zł + 209 zł VAT = 1159 zł
1/2 strony - 600 zł + 132 zł VAT = 732 zł
strony kolorowe
okładka: przednia - 3600 zł + 792 zł VAT = 4392 zł
tylna - 3000 zł + 660 zł VAT = 3660 zł
cała strona - 2100 zł + 462 zł VAT = 2562 zł
1/2 strony - 1200 zł + 264 zł VAT = 1464 zł
ogłoszenie w ramce do 20 wyrazów
250 zł + 55 zł VAT = 305złFORMAT: książkowy - 14 cm x 20 cm, papier kredowy - wysokiej klasy, oprócz podstawowych danych (nazwa placówki, adres, telefon) istnieje możliwość zamieszczania reklam kolorowych i czarno-białych

Projekt reklamy bezpłatnie

Płatność po ukazaniu się reklamy