BANERY, REKLAMY PODŚWIETLANE
O FIRMIE
INFORMATORY
PISMA REKLAMOWE
DLA FIRM
DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDOWYCH
USŁUGI REKLAMOWE
KONTAKT


REKLAMY DRUKOWANE
-----------------------
ULOTKI

-----------------------
FOLDERY

-----------------------
KALENDARZE

-----------------------

TECZKI

REKLAMY ZEWNĘTRZNE

-----------------------
REKLAMY NA TABLICACH

-----------------------
REKLAMY NA ŚRODKACH TRANSPORTU


BANERY

 • treścią transparentu jest tekst naklejony
  na specjalne podłoże banerowe
 • w cenie - projekt graficzny i wykonanie bez zawieszenia
 • zawieszenie (za dodatkową opłatą) może odobyć się tylko ma terenie wskazanej działki (i za wyjątkiem ul. Piotrkowskiej) nie może być w obrębie ulicy
 • na ul. Piotrkowskiej istnieje możliwość zainstalowania między określonymi budynkami (tam gdzie istnieją już haki)
  - wielkość ok. 10 m2, na okres 3 miesięcy, za zgodą urzędów
  - koszt od 390 zł (załatwia Art-Pro)
 • montaż i demontaż transparentu nad ulicą dodatkowo od 400 zł + koszt osprzętu (linki, karabińczyki) ok. 250 zł


Cena transparentów (banerów)
bez zainstalowania
o wielkości powyżej 3 m2 wynosi:


reklama jednostronna:
135 zł/m2 (netto) = 164 zł/m2 (brutto)
reklama dwustronna:
230 zł/m 2 = 280,6 zł/m2 (brutto)
REKLAMY PODŚWIETLANE

 • treścią reklamy jest tekst lub znaki graficzne (bez zdjęć)
 • reklama jedno- lub dwustronna, o grubości
  do 16 cm
 • w cenie - projekt graficzny, wykonanie, zainstalowanie w miejscu wskazanym przez klienta - o ile nie trzeba użyć podnośnika
  do pracy na wysokościach, przyłączenie energii elektrycznej max 5 m od źródła
  z wyłącznikiem ręcznym
 • cena nie obejmuje kosztów administracyjnych związanych z wydaniem zgody na zainstalowanie reklamy oraz uzgodnień z właścicielem terenu


Cennik reklam zainstalowanych
na budynku klienta
o wielkości powyżej 0,22 m2 wynosi:


reklama jednostronna:
700 zł/m2 (netto) = 854 zł/m2 (brutto)
reklama dwustronna:
800 zł/m 2 = 976 zł/m2 (brutto)