Adaptacja projektu gotowego do działki.
Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby zgłosić zamiar budowy budynku mieszkalnego lub uzyskać pozwolenie na jego budowę.  Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków zabudowy i do potrzeb Inwestora.
Zapraszamy do wykonania adaptacji u nas!
Świadczymy kompleksową usługę w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę w tym m.in.:
  • dostosowujemy projekty gotowe do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy, 
  • sporządzamy projekty zagospodarowania terenu, 
  • pomagamy w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji, 
  • wykonujemy projekty instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.  
Pomożemy w wyborze jednego z naszych projektów biorąc pod uwagę Państwa potrzeby oraz indywidualne cechy każdej działki takie jak: usytuowanie względem stron świata, ukształtowanie terenu, nośności gruntu.  
Biorąc pod uwagę, że funkcjonalny dom dla każdego może oznaczać coś innego i nie wszystkie zastosowane w projekcie gotowym rozwiązania są dla Państwa satysfakcjonujące - świadczymy również usługę modyfikacji projektów gotowych.

Dokumenty potrzebne  do wykonania adaptacji:
  • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/ Decyzja o Warunkach Zabudowy 
  • projekt budowlany - 4 egzemplarze, 
  • mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę (współpracujemy z geodetami,) 
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej (jeśli budynek ma być grzany gazem z sieci), 
  • kopia aktu notarialnego lub wypis z ksiąg wieczystych.
ART-PRO Firma Wielobranżowa 
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 67 
tel. 42 630 23 95, 42 630 77 56 
fax 42 630 23 95 
email: artpro@poczta.fm